Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informuję, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest Kancelaria Lege Artis radca prawny Katarzyna Przyborowska; 04-287 Warszawa, ul. Beskidzka 14/U2.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w Kancelarii  można się skontaktować pisząc na adres mailowy kancelaria@przyborowska.eu

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze ma charakter dobrowolny,
4. Każdemu Użytkownikowi niniejszej strony internetowej  przysługuje prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych działającym w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  • cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych,

5. Użytkownik, w celu poinformowania Administratora Danych Osobowych o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych na adres e-mail: kancelaria@przyborowska.eu,
6. Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych na adres mailowy kancelaria@przyborowska.eu

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

7. Dane osobowe przetwarzane są  wyłączniena podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika niniejszej strony internetowej, a ich przetwarzanie następuje:

a) w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,

b) w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,

c) w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników,

d) na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora Danych Osobowych.

8. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie, a także w celu dalszej korespondencji mailowej prowadzonej z Kancelarią,

9. Administrator Danych Osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników niniejszej strony internetowej, a w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

10. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe,

11. Administrator Danych Osobowych ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

12. W ramach niniejszej strony internetowej pliki coockies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

13. W ramach niniejszej strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

14. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na niniejszej stronie internetowej.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!