Specjalizacje

m

Ubezpieczenia społeczne

Nie będzie kłamstwem, jeżeli powiem, że ubezpieczenia społeczne to moja pasja  i wąska specjalizacja od ponad 12 – lat.

Uwielbiam wygrywać na sali sądowej (na rzecz swoich Klientów oczywiście).

Przygotowuję odwołania  od decyzji i prowadzę z sukcesami sprawy przeciwko ZUS-owi i KRUS-owi o zasiłki, emerytury i renty,  o podleganie ubezpieczeniom społecznym, o podstawę wymiaru składek oraz o zwrot świadczeń pobranych nienależnie.

Jestem specjalistką z zakresu optymalizacji składek na ZUS.

Udzielam porad prawnych na temat uprawnień zasiłkowych, składek i podstawy wymiaru składek, także przy zmianie tytułu ubezpieczenia; uprawnień rentowych i emerytalnych.

Prowadzę  następujące sprawy:

1. sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym (gdy ZUS zarzuca fikcyjną umowę o pracę, fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy uważa, że zawarto fikcyjną umowę zlecenia).

2. sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek osobowych oraz spółek z o.o.

3. sprawy o przywrócenie terminu do opłacenia składki na ZUS

4. sprawy o podstawy wymiaru składek osób prowadzących działalność gospodarczą (gdy ZUS zarzuca niewłaściwe zadeklarowanie maksymalnej podstawy wymiaru składek)

5. sprawy o podstawy wymiaru składek pracowników (gdy ZUS zarzuca zawyżenie wynagrodzenia lub jego pozorność)

6. sprawy o prawo do zasiłku – zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłku wyrównawczego, o świadczenie rehabilitacyjne

7. sprawy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków, rent i emerytur)

8. sprawy o emerytury – emerytura powszechna, emerytura pomostowa (za pracę w szczególnych warunkach),  emerytura pomostowa, emerytura mundurowa, emerytura wojskowa, emerytura górnicza, emerytura kolejowa, emerytura rolnicza, emerytura nauczycielska,

9. sprawy o ustalenie kapitału początkowego

10. sprawy o renty – renta rodzinna, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna (szkoleniowa), renta wypadkowa, renta rolnicza, a także renta przyznawana w drodze wyjątku

11. sprawy o ustalenie okresu zasiłkowego (nowy okres zasiłkowy czy choroby współistniejące)

12. sprawy o ustalenie wypadku przy pracy  oraz świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

13. sprawy o ustalenie choroby zawodowej

14. sprawy o składki (o zwrot składek, o zwrot nadpłaconych składek, o rozłożenie płatności  składek na raty, o odroczenie terminu płatności składek)

15. sprawy, w których przygotowujemy wnioski o wydanie przez ZUS  indywidualnych interpretacji 

16. sprawy z zakresu tarcz antykryzysowych (o świadczenie postojowe, o zwrot świadczenia postojowego, o zwolnienie ze składek na ZUS)

Pomagam wyjść z zadłużenia jeżeli chodzi o składki ZUS.

Moimi klientami są pracodawcy, pracownicy, jednoosobowi przedsiębiorcy i duże spółki. Często prowadzę sprawy w imieniu dwóch podmiotów przeciwko ZUS (np. reprezentuję pracodawcę i pracownika w sprawie przeciwko ZUS).

Decyzja ZUS często jest napisana skomplikowanym językiem, którego strona nie rozumie. Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS jest łatwiejsze przy pomocy prawnika, specjalisty od ZUS.

Uważam, że dobrze przygotowane odwołanie od decyzji ZUS to połowa sukcesu.

Jeżeli nie wiesz jak napisać odwołanie od decyzji ZUS – umów się na konsultację lub zgłoś swoją sprawę.

A jeżeli chcesz się dowiedzieć jeszcze więcej sprawach, które prowadzę oraz czym się zajmuję zawodowo zajrzyj na mojego bloga www.temidajestkobieta.pl

 

 

Prawo pracy dla pracodawców

Prowadzenie przedsiębiorstwa w czasach ciągłych zmian przepisów jest trudne.

Dlatego pomagam przedsiębiorcom w przestrzeganiu przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Reprezentuję pracodawców podczas kontroli PIP czy ZUS; w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przepisy prawne dotyczące przedsiębiorców, zwłaszcza z zakresu prawa pracy są skomplikowane.

Dlatego pracodawcom służę pomocą w zakresie:

– umów o pracę i kontraktów menadżerskich,

– regulaminów i innych potrzebnych dokumentów,

– umów o zakazie konkurencji, NDA, związanych z powierzeniem mienia,

– wyboru formy zatrudnienia (w tym optymalizacja składek na ZUS),

– regulacje dotyczące czasu pracy,

– tarcz antykryzysowych w związku z COVID-19.

Prowadzę również szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo pracy dla pracowników

Pracujesz 40 godzin w tygodniu i chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy?

Jesteś wysokiej klasy specjalistą i potrzebujesz perfekcyjnego kontraktu szytego na miarę?

Pracodawca Cię zwolnił i podał nieprawdziwe przyczyny wypowiedzenia?

Jesteś mobbowana w pracy?

A może jesteś w ciąży lub po długiej chorobie i nie wiesz, jakie masz prawa jako pracownik?

Nie martw się – znajdziemy rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje prawa.

Pracownikom służę pomocą w zakresie:

– nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę

– ochrony kobiet w ciąży oraz pracowników w wieku przedemerytalnym

– wynagradzania, nagród i premii

– wyboru formy zatrudnienia

– umów o zakazie konkurencji czy odpowiedzialności za powierzone mienie

– czasu pracy i pracy w nadgodzinach

– pracy w warunkach szczególnych

Prowadzę sprawy o mobbing i dyskryminację w zatrudnieniu  przeciwko pracodawcom.

Nie musisz biernie patrzeć na łamanie Twoich praw pracowniczych. Zwróć się po pomoc. Zgłoś sprawę.

Służby mundurowe

Jesteś mundurowym lub emerytem mundurowym, albo emerytem wojskowym i potrzebujesz fachowej pomocy prawnej?

W swojej kancelarii prowadzę sprawy mundurowych  związane z emeryturami, rentami inwalidzkimi i rentami rodzinnymi.

Prowadzę sprawy byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w tym sprawy związane z obniżeniem świadczeń od 1.10.2017 r.

Prowadzę także  sprawy o wypłaty emerytury z ZUS-u obok  wypłacanej już emerytury wojskowej.

Twoja sprawa została zawieszona w Sądzie Okręgowym i nie wiesz co dalej?

Skontaktuj się! Pomożemy.

Prawo dla rodziców

Pomagam w prowadzeniu firm rodzinnych – optymalizuję firmy w zakresie zatrudniania członków rodziny oraz zgłaszania do ubezpieczeń jako współprowadzących działalność, jak również w spółkach prawa handlowego.

Przygotowuję firmy na długotrwałą nieobecność pracodawcy/szefa czy szefowej w związku ze zwolnieniem lekarskim, czy urodzeniem dziecka.

Optymalizuję rodzicom i przyszłym rodzicom składki na ubezpieczenie chorobowe oraz pomagam w uzyskaniu świadczeń z tytułu rodzicielstwa.

Pomagam zakładać placówki opieki nad dziećmi do lat 3 i zdobyć dofinansowanie w programie Maluch Plus (więcej na ten temat przeczytasz w tym wpisie).

Prowadzę sprawy rozwodowe i o podział majątku (zwłaszcza gdy jeden z małżonków jest przedsiębiorcą)

Prowadzę sprawy między rodzicami a dziećmi – o alimenty czy ustalenie kontaktów.

Jestem autorką szkoleń, webinarów i e-booków  dla rodziców.

Prawo medyczne

Od wielu lat prowadzę sprawy z zakresu prawa medycznego i praw pacjenta.

Na swoim koncie mam wiele wygranych spraw związanych z błędami medycznymi, w tym okołoporodowymi.

Prócz spraw sądowych prowadzę także sprawy przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W imieniu Klientów zawieram ugody sądowe i pozasądowe z ubezpieczycielami placówek medycznych oraz z placówkami medycznymi.

Zajmuję się prawami pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem praw reprodukcyjnych.

Prowadzę sprawy:

1. sprawy o błąd medyczny (błąd diagnostyczny lekarza – błędna lub zła diagnoza lekarska)  błąd terapeutyczny czyli błąd w leczeniu, błąd organizacyjny podmiotu leczniczego, bład wykonawczy)

2. sprawy o błedy medyczne przy porodzie

3. sprawy o błędy w chirurgii plastycznej  i medycynie estetycznej

4. sprawy o naruszenie praw pacjenta, w tym praw reprodukcyjnych

5. sprawy o ustalenie zdarzenia medycznego przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Ustalenia Zdarzenia Medycznego

6. sprawy przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

Jeżeli wahasz się czy walczyć o odszkodowanie za błąd medyczny – skontaktuj się.

Często w sprawach o błąd medyczny liczy się czas. Kluczowe może być podjęcie szybkiej decyzji o wykonaniu sekcji zwłok osoby zmarłej oraz zabezpieczenie dokumentacji medycznej. Wsparcie doświadczonego w sprawach odszkodowań za błąd medyczny prawnika może być bezcenne.

Skontaktuj się już dziś.

————————————-

Osobom wykonującym zawody medyczne pomagam optymalizować składki na ZUS, zwłaszcza w sytuacjach zatrudnienia w kilku podmiotach medycznych.

Prowadzisz działalność gospodarczą, masz umowę o pracę lub kontrakt i nie wiesz jakie składki i z których umów należy płacić? 

Skontaktuj się. Przeanalizujemy Twoją sprawę i dobierzemy odpowiednią formę zatrudnienia.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!